SHKALLE TE BRENDSHME DRURI DHE METALI

 

 

• Firma "Qehaja" fale viteve eksperience profesionale mund te ofroje:

-Te gjitha stilet e shkalleve: Klasike, Rustike, Moderne

-Te modeleve te ndryshme: te drejta, harkore, rrotulluese

-Shumellojshmeri elementesh te lyera dhe te palyera: balustra, boshte, korimane etj.

 

• Per cdo stil ne disponojme aksesore te cilesise se larte dhe profesionale si dhe te gjitha makinerite e teknologjise se fundit.

 

• Krijme dhe pershtasim cdo lloj shkalle sipas kerkeses se vete klientit. Per kete arsye cdo shkalle dizenjohet dhe matet individualisht, pastaj mondohet me garanci te plote.

  

 

 

Copyright 2008 www.evolve-al.com

 

 

 

Mobileri Qehaja